Posts Tagged “Logopeda Zabrze”

Logopeda dla dzieci i dorosłych. Gliwice/ Zabrze

Logopeda dla dzieci i dorosłych. Gliwice/ Zabrze

Rolą logopedy  jest nie tylko nauka prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Specjalista pracuje z dzieckiem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną. Wady wymowy u kilkulatka logopeda koryguje dość szybko. Natomiast dziecko w wieku szkolnym trafiające do logopedy zwykle wymaga dodatkowo reedukacji, gdyż wady mowy są na tyle utrwalone,…

Zajęcia grupowe dla dzieci: Logorytmika/ Jak się uczyć

Zajęcia grupowe dla dzieci: Logorytmika/ Jak się uczyć

  Logorytmika Logorytmika łączy terapię logopedyczną z rytmiką. Dzieci w rytm muzyki wykonują szereg ćwiczeń ruchowych połączonych z rymowankami i zabawami. Zajęcia w atrakcyjny sposób stymulują rozwój mowy i rozwój motoryczny dziecka. Przeznaczone dla dzieci, niezależnie czy występują u nich deficyty rozwojowe. Zajęcia odbywać  się będą raz w tygodniu.       Trening koncentracji uwagi i pamięci. Jak…

Go Top