Posts Tagged “terapia reki gliwice”

Rewalidacja. Terapia pedagogiczna. Tarapia ręki.

Rewalidacja. Terapia pedagogiczna. Tarapia ręki.

Rewalidacja. Terapia pedagogiczna. Terapia ręki. Indywidualne zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, prowadzone przez terapeutów, pedagogów. Wskazaniem do konsultacji z terapeutą jest nieharmonijny rozwój dziecka, któremu towarzyszą: zaburzania w sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzona sprawność słuchowa, zaburzenia w rozwoju mowy, trudności w skupieniu uwagi, trudności w relacjach społecznych, niepokojące zachowania dziecka w czasie zabawy. Specyficzne…

Terapia ręki dla dzieci i dorosłych. Gliwice/ Zabrze

Terapia ręki dla dzieci i dorosłych. Gliwice/ Zabrze

Terapia ręki to zajęcia usprawniające w zakresie sensomotoryki ręki z uwzględnieniem funkcjonowania całego organizmu. Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Terapia ręki obejmuje: usprawnianie motoryki dużej, usprawnianie motoryki małej (precyzyjnych ruchów dłoni i palców) poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawczych ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej Terapia skierowana do dzieci oparta jest na…

Terapia ręki dla dzieci i dorosłych. Gliwice/ Zabrze

Terapia ręki dla dzieci i dorosłych. Gliwice/ Zabrze
Go Top